درباره ما

انجمن هنر و اندیشه ایرسا، یک سازمان غیردولتی است که با بیانیه مأموریت زیر در سال ۱۳۸۲ تأسیس شد. این انجمن با شماره ۱۰۸۶/۰۴۰۷۰۹۰۷۰۳ در سازمان ملی جوانان و با شماره ۱۰۰۴۴۹-۴۲ در استانداری تهران به ثبت رسیده است.

مخاطبین ایرسا کلیه افراد جامعه و اعضای آن شامل علاقمندان به هنر بخصوص هنرهای تجسمی می‌باشند.

کلیه فعالیت‌های ایرسا، همانند سازمان‌های غیردولتی دیگر، بشر دوستانه، غیرانتفاعی، غیرتجاری و غیرسیاسی است.

 

ارزشها:

۱.هنر به عنوان ضرورتی برای روند تعامل اجتماعی

۲.سواد بصری به عنوان ضرورتی برای ایجاد ارتباط بهتر میان افراد جامعه

۳.فرهنگ ملی به عنوان ریشه هویت افراد

۴.شیوه اداره مطلوب به عنوان ضرورتی برای سازمانهای جامعه مدنی و جامعه

 

چشم انداز:

جامعه ای با سطح سواد بصری بالا و آشنا با هنرهای تجسمی

مأموریت:

شناخته شدن هنرهای تجسمی توسط افراد جامعه و افزایش سطح سواد بصری همراه با ارتباط بصری قوی و سازنده میان گروها و افراد جامعه

 

اهداف:

۱.ایجاد انگیزه در مردم برای توجه و پرداختن به هنرهای تجسمی به عنوان یک نیاز

۲.احیا و شناساندن هنرهای باستانی و ملی ایران

۳.کشف و شکوفایی استعدادهای نهفته در زمینه هنرهای تجسمی در جامعه

۴.کم کردن فاصله بین جامعه هنرمندان هنرهای تجسمی و عموم مردم و ایجاد ارتباط مؤثر بین آنها

۵.تلاش در جهت شناسایی و از بین بردن آلودگیهای بصری در جامعه

۶.بهره گیری از هنر در راستای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی

 

روشهای اجرای اهداف:

۱.برگزاری نمایشگاههای مختلف در زمینه هنرهای تجسمی

۲.انجام پروژه های تحقیقاتی

۳.آمارگیری و نظرسنجی

۴.برگزاری کارگاههای آموزشی

۵.برگزاری سمینارها و همایشهای موضوعی

۶.حمایت از تولید کنندگان محصولات هنرهای تجسمی در حد توان انجمن

۷.برگزاری جشنواره های مختلف هنرهای تجسمی

۸.تهیه و نشر کتاب و محصولات سمعی بصری

۹.چاپ نشریات و ویژه نامه های تخصصی

۱۰.ایجاد همکاری با دانشگاههای هنر و دیگر متولیان امور هنری جامعه در برگزاری برنامه های مربوطه

۱۱.فراهم سازی آرشیو و کتابخانه تخصصی برای علاقمندان

۱۲.مشارکت در پروژه های هنری و فرهنگی با ارگانهای ذیربط

۱۳.ایجاد ارتباط مؤثر بین هنرجویان و اساتید هنر در راستای اهداف

۱۴.تحقیق و مطالعه در راستای شناختن نارسایی‌ها در امور هنرهای تجسمی در جامعه و انتقال آن به ارگانهای ذیربط و همکاری با آنها در جهت رفع این نارساییها

۱۵.همکاری با سازمانهای همسو در جهت ارتقای سطح کیفی هنرهای تجسمی


@Copyright airsa.ir 2021